Dispečing tepelno- technických zariadení

Spoločnosť ERES, a.s. zabezpečuje prevádzku a správu tepelno-‐technických
zariadení ako sú kotolne, výmenikové stanice a vzduchotechnika.

Zabezpečujeme 

 • Prevádzku, správu a kontrolu tepelno-‐technických zariadení
 • Prevádzku merania a regulácie
 • Servisné práce
 • Odborné prehliadky, skúšky a kontroly ( plyn, elektrika, tlak a komíny )
 • Servis kotlov
 • Energetické poradenstvo
 • Diaĺkové pripojenie tepelného zdroja
 • Kontrola tepelného zdroja cez GSM
 • Havaríjna služba
 • Obnova a modernizácia tepelného zdroja
 • Opravy, údržba

 Dispečing tepelného hospodárstva :
Tel. kontakt : 0908 747 075, 0918 863 944, 0917 969 687
mail : eres@eres.sk

Odborné prehliadky a servis :
Tel. kontakt : 0917 969 687
mail: eres@eres.sk