Facillity management

Spoločnosť ERES, a.s. zabezpečuje komplexnú prevádzku a správu budov,
objektov, bytov, nebytových priestorov, tepelno-‐technických zariadení.

 Ponúkame Vám kompelxný balíček Facillity management :

 • Správa budov a objektov
 • Správa bytov a nebytových priestorov
 • Správa a prevádzka tepelno-‐technických zariadení
 • Prevádzka výťahov
 • Odborné prehliadky, skúšky a kontroly
 • Servisné služby
 • Opravy a údržba
 • Havaríjna služba
 • Požiarny technik
 • Bezpečnostný technik -‐ Upratovanie
 • Zimná a letná údržba
 • Zahradnícke práce
 • Stráženie objektov a vrátnicka služba
 •  Energetické poradenstvo
 • Spracovanie rozúčtovania nákladov pre nájomcov
 • Spracovanie ročných vyúčtovaní
 • Ekonomická agenda
 • Prevádzka vyhradených technických zariadení
 • Montáž meračov tepla
 • Spracovanie vyúčtovania na teplo
 • Montáž a výmena vodomerov TÚV a SÚV
 • Modernizácia a obnova – investície
 • Iné služby spojené so správou objektov, budov a bytov

V prípade záujmu nás kontaktujte :  Tel. kontakt : 0917 969 687, mail: eres@eres.sk