Investície

Eres a.s. Vám ponúka nasledovné poradenstvo v oblasti investícií do Vášho majetku, majetku SVB, spravovaných budov a domov ako i polyfunkčných budovách :

Poradíme Vám a pripravíme Vám na základe Vašich požiadaviek nasledovné veci v oblastiach zateplenia, výstavby alebo modernizácie tepelno-technických zariadení respektíve kotolní a OST staníc, opravy výťahov, vyregulovania systémov ÚK a TÚV, opráv balkónov, opráv striech, maľoviek spoločných častí a zariadení , slnečných kolektorov, teplovodných čerpadiel, inštalácií meračov tepla, meračov TÚV a SÚV :

Pripravíme Vám :

 • Návrh investície – riešenia
 • Pripravíme pre Vás rozpočet
 • Pripravíme pre Vás štúdiu
 • Pripravíme pre Vás projektovú dokumentáciu
 • Pomôžeme Vám vybaviť stavebné povolenia, alebo ohlasovaciu povinnosť
 • Pripravíme pre Vás návrh možnosti financovania – spolu financovania
 • Pripravíme pre Vás formy šetrenia na základe vašej vybranej investičnej akcii
 • Prepočítame Vám návratnosť investičnej akcie
 • Poradíme Vám najlepšie firmy v oblasti vašej vybranej investičnej akcie
 • Zistíme Vám či je spoločnosť poistená voči zodpovednosti pri výkone činnosti
 • Pripravíme pre Vás zmluvy
 • Zabezpečíme Vám stavebný dozor

Nechajte si poradiť v prípade investícií do Vášho majetku, bližšie informácie v kontaktoch.