Kontaktujte nás

Centrálny register kontaktov ERES a.s.:

eres@eres.sk | sprava@eres.sk | spravca@spravcabytov.sk
tel., fax: 032-744 2220-1 -firemná ústredňa – spojovateľka
www.eres.sk | www.spravcabytov.sk | www.facillitymanagement.sk

Elektronická podateľňa – žiadosti, informácie, reklamácie: eres@eres.sk

Vedenie spoločnosti:

Ing. Zubričaňák Vladimír – ing.zubricanak@eres.sk, 0903 433 525
predseda predstavenstva a.s.

Zubričaňáková Eva – zubricanakova@eres.sk, 0903 469 889
dozorná rada a.s.

Hrušovský Tomáš – hrusovsky@eres.sk, 0903 619 938

Natália Pappová pappova@eres.sk
asistent riaditeľa

Vedúci oddelenia výkon správy a SVB – služby:

Mikuláš Moško – mosko@eres.sk

Ing. Suchánek Miroslav – suchanek@eres.sk, 0918 507 746

Energetika oddelenie

Ing. Kramár Anton – kramar@eres.sk

Sýkora Jozef – sykora@eres.sk

Oddelenie Facillity manažmentu a služieb:

Branislav Zubričaňák – tel. č. 0917 969 687, 0902 911 162, zubricanak@eres.sk

Ing. Tomáš Slanina – ing.slanina@eres.sk

Romana Havierová – havierova@eres.sk

Bianka Žitňanová – zitnanova@eres.sk

Dispečing ERES a.s. – prevádzka kotolní, obsluha a prevádzka kotolní:

Ján Havier – tel. č. 0918 863 944, havier@eres.sk ( vedúci odd. TTZ a VTZ )

Tomáš Hrušovský – tel. č. 0903 619 938, 0908 747 075, hrusovsky@eres.sk

Radoslav Bedač – tel. č. 0919 277 799 ( dispečer kotolní Trenčín )

Právne oddelenie spoločnosti:

Mgr. Chovancová Zuzana – mgr.chovancova@eres.sk

Predpis a evidencia ( bytový technik ):

Lacovičová Helena – lacovicova@eres.sk

Dlesková Eva – dleskova@eres.sk

Sandanusová Jana – sandanusova@eres.sk

Cenknerová Bronislava – cenknerova@eres.sk

Ing. Eva Maňáková – ing.manakova@eres.sk

Účtovníctvo:

Hantáková Eva – hantakova@eres.sk

Ing. Suchánková Oľga – suchankova@eres.sk

Daniela Zubričaňáková – daniela.zubricanakova@eres.sk

Ing. Jana Sukeníková – sukenikova@eres.sk

Mzdové účtovníctvo:

Mária Guzmová – guzmova@eres.sk

Oddelenie odborných prehliadok, skúšok a servisu:

Odborné prehliadky a skúšky, servis: tel. č. 0917 969 687, eres@eres.sk

Hrušovský Tomáš – plyn: 0903 619 938, hrusovsky@eres.sk

Havier Ján – tlak: havier@eres.sk

Piláthy Jozef – elektrika: 0904 698 830, eres@eres.sk

Požiarna ochrana a deratizácia:

Ing. Miroslav Suchánek – suchanek@eres.sk

Technici:

Vladimír Kapusta, tel. č. 0948 443 008, kapusta@eres.sk

Ondrej Ako – elektrotechnik

Lukáš Krajčí – elektrotechnik

Michal Juřenčák – pomocný technik

Zimná údržba, letná údržba a upratovanie:

eres@eres.sk, tel. č. 0917 969 687

Výťahy:

Elevators, s.r.o., tel. č. 0948 105 018, info@elevators.sk

 

PORUCHY, SERVIS, OPRAVY

VÝŤAH

V prípade poruchy výťahu volajte spoločnosť Schindler, Telefónne číslo: 0850123724, 0326581606, TREVYS s.r.o.: 0904 411 209

PORUCHY NA KOTOLNIACH ( TTZ )

DISPEČING ERES a.s.: non – stop: 0905 316 690

ELEKTROINŠTALÁCIA

v prípade poruchy na elektroinštalácii, alebo na vykonanie odbornej prehliadky respektíve revízie volajte spoločnosť ERES a.s. tel.: 032-744 220

V prípade servisného zásahu volajte: p. Piláthy tel. č. 0904 698 830

PLYNOINŠTALÁCIA

V prípade poruchy na plynoinštalácii, alebo na vykonanie odbornej prehliadky respektíve revízie volajte spoločnosť ERES a.s. tel.: 032-744 220

V prípade servisu na plynoinštalácii volajte: 0902 911 162

VODOINŠTALÁCIA

v prípade poruchy na vodoinštalácii, zámočnícke práce volajte: pán Havier Jozef: tel. č. 0903 349 941, IPOS . tel. č. 032-652 52 64, 0904 096 208

PREPCHÁVANIE KANALIZÁCIE

pán Vranák: tel. č. 0903 457 792, alebo NM n/V na tel. čísle: 0902 161 617, Profi krtko: 0903 459 131

STOLÁRSKE A ZÁMOČNÍCKE PRÁCE

v prípade potreby stolárskych alebo zámočníckych prác volajte pán Gallo Vladimír tel. č.: 0905 395 169

REVÍZIE

Odborné prehliadky technických zariadení: tel. č. 0917 969 687, eres@eres.sk ( plyn, elektrika, tlak, komíny, poţiarna ochrana … )

DERATIZÁCIA A DEZINFEKCIA

v prípade potreby volajte: 032-744 2220

VÝMENA VODOMEROV

TÚV a SÚV: tel. č. 032-744 2220, eres@eres.sk

MONTÁŽ a SERVIS meračov tepla

tel. č. 032-744 2220, eres@eres.sk