Obnova a nové tepelno-technické zariadenia

V našom širokom spektre služieb ponúkame aj výstavbu moderných tepelno – technických zariadení ľudovo nazývaných aj kotolne. Nami ponúkané typy sa rozdeľujú do rôznych výkonových skupín podľa potrieb zákazníka a taktiež sa rozdeľujú na základe spaľovanej látky ( zemný plyn, biomasa ). Zabezpečujeme kompletné stavby na klúč od realizácie projektu cez výstavbu až po konečné odovzdanie stavby. Spolupracujeme s kvalitnými dodávateľmi ako sú napríklad Buderus, Vaillant, Junkers, Immergas atď. Samozrejme sa v nemalej miere venujeme aj výstabe tzv. bytových kotolní, kde je nezanedbateľným ukazovateľom vysoká úspora energií.