Referencie

 

Správa domov, budov, bytov, SVB, nebytových priestorov a garáží

 • správa viac ako 4.000 bytových a nebytových jednotiek
 • správa bytov, nebytových priestorov, budov, domov a garáží v Trenčíne, Nové mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Beckov, Soblahov, Skalka nad Váhom, Kočovce, Modrová, Hôrka nad Váhom, Hrádok …
 • správa viac ako 120 Spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • správa polyfunkčných budov a zdravotných stredísk
 • zakladanie spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • poradenstvo v oblasti správy bytov a nebytových priestorov
 • spracovanie vyúčtovania pre OZC Južanka po dobu 2 rokov
 • vedenie účtovníctva – jednoduché, podvojné + spracovanie daňových priznaní pre SVB
 • koordinácia a komunikácia so štátnymi organizáciami pri kontrolách SVB ako sú daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Slovenská energetická inšpekcia, NKÚ …
 • od roku 2009 spustenie správy bytov a SVB v Bratislave a v okolí

Správa, prevádzkovanie tepelno-technických zariadení ( kotolne )

 • správa a prevádzka viac ako 80 kotolní vTrenčíne a v jeho okolí od roku 1997
 • správa a prevádzka tepelného hospodárstva v majetku Mesta Trenčín od roku 2005
 • správa a prevádzka tepelného hospodárstva v majetku obce Trenčianska Turná od roku 2006
 • správa a prevádzka tepelného hospodárstva v majetku Spoločenstiev vlastníkov bytov
 • V roku 1998 až 2001 ERES a.s. prevádzkoval tepelné hospodárstvo v Bošanoch .

Centrálny dispečing

na riadenie a kontrolu tepelného hospodárstva v zmluvnom styku s našou spoločnosťou, non stop kontrola a zásahová služba v prípade výpadku, alebo poruchy či havárie na tepelno-technických zariadeniach v pôsobnosti spoločnosti ERES a.s. Na dispečingu spoločnosti ERES a.s. sa nachádza monitorovacie zariadenie, respektíve počítačový systém, ktorý zaznamenáva všetky pracovné veličiny, ktoré sú potrebné pre riadne a bezpečné prevádzkovanie tepelného hospodárstva alebo inak povedané kotolní, vzduchotechniky, klimatizácie, chemicko-zmiešavacích zariadení ( napr. chlórovacie chemické zariadenie ). Dispečing ERES a.s. má nepretržitú non stop prevádzku a zabezpečenú rýchlu havarijnú službu. Dispečing funguje od roku 2005.

Realizácia a výstavba tepelno-technických zariadení

 • kotolne Bošany : 5 kotolní ( 2 bytovky a materská škola, kultúrne stredisko a zdravotné stredisko ) v rokoch 1997 – 1998
 • kotolne Mesto Trenčín : MŠ Stromová, MŠ Kubranská, ZŠ Východná, Zimný štadión, ZŠ Novomeského ) 2005 – 2009
 • kotolňa SVB K Výstavisku 530 Trenčín , v roku 2009
 • opravy a servis na spravovanom tepelno-technickom hospodárstve v pôsobnosti ERES a.s.
 • realizácia kúrenia TÚV pre SVB M. Bela v roku 2009

Realizácia Merania a regulácie :

 • unifikovaný systém riadenia zdrojov tepla školských zariadení mesta Trenčín v roku 2003
 • náhrada zemného plynu pri výpale slinku CEMMAC 2003
 • rozšírenie dispečerských pracovísk TEBYS v roku 2004
 • dodávka a montáž MaR pre OZC Max Trenčín v roku 2004
 • spracovanie podkladov pre projektovú dokumentáciu a koordinácia projekčných prác
 • realizácia SW pre Mar LOTN v roku 2006 ( letecké opravovane )
 • servis pre Trellis a.s. od roku 2005
 • regulácia kúrenia ÚK pre SVB Beckovská Trenčín v roku 2007
 • regulácia kúrenia ÚK pre SVB M. Bela Trenčín v roku 2008

Servis plynových horákov :

 • servis plynových horákov vykonáva spoločnosť ERES a.s. od roku 2005, každoročne vykoná cca. až 180 servisných operácií na plynových horákoch
 • servis plynových horákov sa vykonáva aj na spravovaných TTZ v pôsobnosti ERES a.s.
 • servis plynových horákov na domácich kotloch v rodinných domoch, alebo na kotloch v bytových jednotkách

Montáž meračov tepla : Metra Šumperk :

ERES a.s. je zástupcom spoločnosti Metra Šumperk – dodávateľ meračov tepla na ústredné kúrenia respektíve na výhrevné telesá. ERES a.s. zabezpečuje ich montáž – osadenie, výmenu ako i inštaláciu a nahranie do programu. Zároveň zabezpečujeme ich odpočet ( meranie ) . Možnosťou je aj diaľkový odpočet menovaných meračov. ERES a.s. zabezpečuje aj spracovanie vyúčtovania na ÚK a meračoch.

Poradenstvo v oblasti správy domov a budov, SVB a správy tepelného hospodárstva :

ERES a.s. vo svojej činnosti zabezpečuje aj poradenstvo v oblasti správy domov, budov, bytov a nebytových priestorov a samozrejme Spoločenstiev vlastníkov bytov. V danej sfére ERES a.s. zabezpečuje kompletný servis a poradenstvo v oblasti správy, energetiky a technického zhodnotenia respektíve investícií. ERES a.s. ročne spolupracuje s viac ako 100 subjektmi, ktoré využívajú kompletný servis v oblasti výkonu správy a mandátnych služieb pre SVB, domy, polyfunkčné objekty a obchodné centrá. ERES a.s. a jeho team je už v tejto oblasti viac ako 18 rokov ako doma.

ERES a.s. vo svojej činnosti zabezpečuje poradenstvo v oblasti tepelného hospodárstva a to v oblasti tepelno-technických zariadení ( kotolní ), vzduchotechniky, klimatizácie, chlórovacích zariadení ako i využívania iných zdrojov energie. Túto možnosť už využíva veľa našich klientov ako sú Mesto Trenčín, obecné úrady v Trenčianskej Turnej, Soblahov, Modrová, Skalka nad Váhom a jednotlivé spoločenstvá vlastníkov bytov …

Servis, opravy, havarijná služba :

ERES a.s. zabezpečuje vo svojej činnosti havarijný servis a to hlavne v nasledovných oblastiach :

 • kúrenárske práce
 • vodoinštalácia
 • plynoinštalácia
 • elektroinštalácia
 • meranie a regulácia
 • zámočnícke práce
 • stolárske práce
 • maliarske práce
 • v subdodávke : výťahárske práce
 • servis plynových horákov

ERES a.s. zabezpečuje v prípade havárie kompletný servis pre klientov v domácnostiach, v polyfunkčných budovách, pre spoločenstvá vlastníkov bytov, obce a mestá …

Odborné prehliadky – revízie :

ERES a.s. vykonáva nasledovné činnosti v oblasti odborných prehliadok – respektíve revízií :

 • revízie na elektroinštalácii
 • revízie na bleskozvodoch
 • tlakové skúšky
 • revízie na dymovodoch respektíve komínoch
 • revízie na plynoinštalácii
 • revízie na požiarnej ochrane
 • v subdodávke revízie výťahov
 • revízie a servis domácich kotlov

Kompletnú činnosť zabezpečuje pre Spoločenstvá vlastníkov bytov, Mesto Trenčín, obecné úrady, polyfunkčné domy a obchodné centrá už od roku 1997.

Iné prevádzkové služby :

ERES a.s. poskytuje aj doplnkové služby a to napríklad :

 • upratovacie služby a čistiace služby pre domy, SVB, rodinné domy a polyfunkčné objekty
 • stráženie objektov v subdodávke
 • správu športových zariadení
 • v subdodávke zabezpečujeme aj pre náročných klientov nasledovné služby : práčovne – čistiarne, upratanie bytov, zabezpečujeme taxíky, letenky, stráženie bytov, kompletný servis pre Vaše pohodlie …