Servis

Servis, opravy, havarijná služba :

ERES a.s. zabezpečuje vo svojej činnosti havarijný servis a to hlavne v nasledovných oblastiach :

  • kúrenárske práce
  • vodoinštalácia
  • plynoinštalácia
  • elektroinštalácia
  • meranie a regulácia
  • zámočnícke práce
  • stolárske práce
  • maliarske práce
  • v subdodávke : výťahárske práce
  • servis plynových horákov

ERES a.s. zabezpečuje v prípade havárie kompletný servis pre klientov v domácnostiach, v polyfunkčných budovách, pre spoločenstvá vlastníkov bytov, obce a mestá …