História spoločnosti

ERES a.s. vznikla v roku 1997 ako spoločnosť zaoberajúca sa prevádzkou, údržbou tepelno-technických zariadení. Do spoločnosti ERES a.s. vstúpila firma Zubričaňák – služby, ktorá sa od roku 1991 zaoberá správou bytov, nebytových priestorov, SVB a polyfunkčných budov.

Spojením dvoch silných firiem vznikla spoločnosť, ktorá sa zoberá správou bytov, nebytových priestorov, SVB, polyfunkčných domov, obchodno-zábavných centier, správou a prevádzkou tepelno-technických zariadení ( kotolní ), vykonávaním servisných zásahov do opráv ( elektroinštalácia, vodoinštalácia, plynoinštalácia .. ), vykonávaním odborných prehliadok ( revízií na vyhradených technických zariadeniach – plyn, elektrika, tlak, bleskozvody, požiarna ochrana … ).

Spoločnosť ERES a.s. ponúka všestranné služby v oblasti služieb pre obyvateľstvo ( vlastníkov bytov a nebytových priestorov ), služby pre Spoločenstvá vlastníkov bytov, služby pre majiteľov polyfunkčných objektov ako i zábavných a obchodných centier tak aj zdravotných stredísk. Spoločnosť ERES a.s. má hlavné sídlo v Trenčíne a rozbiehajúcu sa prevádzku v Bratislave. ERES a.s.

Vám ponúka služby v oblasti bytov, nebytových priestorov, energetiky, opráv, odborných prehliadok, servisov a poradenstva v celom Trenčianskom kraji a Bratislavskom kraji. Spoločnosť ERES a.s. je spoločnosť, ktorá je na trhu spojením dvoch firiem už viac ako 18 rokov.