Predmet činnosti

Akciová spoločnosť ERES, a.s. pôsobí na trhu už od roku 1997.

Medzi predmety činnosti patrí:

 • Poradenské činnosti v oblasti tepelno-technických zariadení (od: 23.04.1997)
 • Výskum a vývoj (od: 23.04.1997)
 • Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od: 23.04.1997)
 • Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát (od: 23.04.1997)
 • Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču organizovanie kurzov, zaškolovanie (od: 23.04.1997)
 • Výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov – elektronické časti (od: 23.04.1997)
 • Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od: 23.04.1997)
 • Sprostredkovanie obchodu (od: 23.04.1997)
 • Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom (od: 23.04.1997)
 • Spracovanie tuhých a plynných palív (od: 23.04.1997)
 • Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva (od: 23.04.1997)
 • Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na
  spracovanie údajov (od: 23.04.1997)
 • Prenájom strojov a prístrojov bez obsuhujúceho personálu (od: 23.04.1997)
 • Poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od: 23.04.1997)
 • Výroba, montáž, rekonštrukcia a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (od: 23.04.1997)
 • Revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení (od: 23.04.1997)
 • Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania (od: 23.04.1997)
 • Výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov (od: 23.04.1997)
 • Plynoinštalatérstvo (od: 23.04.1997)
 • Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody (od: 23.04.1997)
 • Sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami
  (od: 23.04.1997)
 • Výskum trhu a verejnej mienky (od: 23.04.1997)
 • Podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)
  (od: 23.04.1997)
 • Propagačná a reklamná činnosť (od: 23.04.1997)
 • Plnenie tlakových nádob na plyn (od: 23.04.1997)
 • Výroba elektrických strojov a prístrojov (od: 23.04.1997)
 • Revízia vyhradených elektrických zariadení (od: 23.04.1997)
 • Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (od: 23.04.1997)
 • Reklamné a propagačné činnosti (od: 22.01.2008)
 • Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a reklamy (od: 22.01.2008)
 • Činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov (od: 22.01.2008)
 • Prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami (od: 22.01.2008)
 • Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od: 22.01.2008)
 • Vedenie účtovníctva (od: 22.01.2008)
 • Správa bytového fondu (od: 22.01.2008)
 • Administratívne práce (od: 22.01.2008)
 • Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od: 22.01.2008)’
 • Obsluha tepelných zariadení
 • Chemická úprava vody (od: 20.03.2012)
 • Opravy vyhradených technických zariadení plynových (od: 20.03.2012)
 • Opravy vyhradených technických zariadení elektrických (od: 20.03.2012)
 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od: 20.03.2012)
 • Poradenská činnosť v energetike (od: 20.03.2012)
 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od: 20.03.2012)
 • Čistiace a upratovacie služby (od: 20.03.2012)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od: 20.03.2012)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od: 20.03.2012)
 • Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla (od: 20.03.2012)
 • Správa nebytového fondu a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od: 20.03.2012)
 • Montáž určených meradiel ( montáž vodomerov TÚV a SÚV ) (od: 20.03.2012)