Profil spoločnosti

Spoločnosť ERES a.s. sa zaoberá :

 • Správa bytov
 • Správa nebytových priestorov
 • Správa – mandátne služby pre Spoločenstvá vlastníkov bytov
 • Správa – polyfunkčných budov a opbchodných centier
 • Správa a prevádzka tepelno-technických zariadení ( kotolne )
 • Obsluha tepelno-technických zariadení ( kotolne )
 • Projektová činnosť v oblasti tepelného hospodárstva
 • Rekonštrukcia a investície do tepelného hospodárstva
 • Opravy a servis tepelno-technických zariadení
 • Odborné prehliadky – revízie – plyn, elektrika, tlak, komíny – dymovody, bleskozvody, požiarna ochrana
 • Servis kotlov
 • Energetické poradenstvo
 • Investičné poradenstvo
 • Montáž a inštalácia pomerových meračov tepla na ÚK
 • Spracovanie vyúčtovania na teplo ( ÚK a TÚV )
 • Servis a opravy v oblasti plynoinštalácie, vodoinštalácie, elektroinštalácie …
 • Dispečing v oblasti prevádzky a obsluhym teplného hospodárstva Trenčín
 • Rekonštrukcia vzduchotechník
 • Obslhuha vzduchotechniky
 • Servis vzduchotechniky
 • Oblsuha a servis bazénových technológií
 • Spracovanie účtovnictva
 • Spracovanie a kontrola vyúčtovania za služby spojené s bývaním
 • Spracovanie a kontrola vyúčtovania za služby – nebytové priestory
 • Predpis a evidencia v oblasti správy domov a nebytových priestorov
 • Poradenstvo v oblasti správy domov, budov a SVB
 • Poradenstvo v energetike
 • Poradenstvo v oblasti teplného hospodárstva
 • Spracovanie harmonogramu odborných prehliadok – revízií

Výpis obchodného registra Eres a.s.