Správa bytov a spoločenstiev vlastníkov bytov

Dovoľujeme si Vás osloviť jedinečnou ponukou pre Váš obytný dom a Vaše Spoločenstvo vlastníkov bytov. Keďže naša firma je na trhu 18 rokov, ponúkame Vám zaručené a kvalitné služby v oblasti správy bytových a nebytových priestorov, SVB a TTZ. Spravujeme viac ako 100 domov a SVB, viac ako 50 kotolní, viac ako 5000 bytov vo viac ako 10 mestách. Našou prioritou je presnosť, spoľahlivosť a hlavne prístupnosť našich zamestnancov. Sme poistení proti všetkým rizikám.

Naša ponuka:

 • kompletný servis a poradenstvo pre SVB
 • účtovné, daňové poradenstvo
 • spracovanie účtovníctva a daňového priznania
 • spracovanie výkazov, dohôd a zmlúv
 • spravovanie harmonogramu revízií pre vaše SVB
 • spracovanie evidenčných listov
 • kontrola platieb
 • spracovanie ročného vyúčtovania
 • spracovanie vyúčtovania do fondu opráv
 • každomesačné správy Vášho SVB – finančné správy za každý mesiac
 • právne poradenstvo
 • finančné prostriedky SVB sú na účte SVB, naše firmy nemajú prístup k vašim peniazom, my sme len
 • správca a nepracujeme s Vašimi peniazmi. Vaše peniaze sú len Vaše!
 • kompletný servis pre SVB, pre majiteľov budov a domov
 • ponúkame správu i tepelno-technických zariadení, tak i servis, opravy a údržbu
 • pomôžeme Vám vybaviť úver poradenstvo v oblasti výstavby, zatepľovania
 • poradenstvo v oblasti zhodnotenia Vášho domu

Túto prácu u nás vykonávajú skúsení a hlavne kvalifikovaní zamestnanci. Okrem iného sa venujeme aj výkonu správy, ktorý je vhodný najmä pre domy s nezaloženým spoločenstvom vlastníkov bytov. V prípade záujmu nás kontaktujte a my si s Vami veľmi radi dohodneme osobné stretnutie, kde si môžeme vysvetliť konkrétnu problematiku a veríme, že nájdeme spoločné riešenie. V prípade neexistujúceho SVB ( spoločenstva vlastníkov bytov ) sme ochotní poradiť a následne po dohode vyriešiť všetko za Vás.

Iné prevádzkové služby :

ERES a.s. poskytuje aj doplnkové služby a to napríklad :

 • upratovacie služby a čistiace služby pre domy, SVB, rodinné domy a polyfunkčné objekty
 • stráženie objektov v subdodávke
 • správu športových zariadení
 • v subdodávke zabezpečujeme aj pre náročných klientov nasledovné služby : práčovne – čistiarne, upratanie bytov, zabezpečujeme taxíky, letenky, stráženie bytov, kompletný servis pre Vaše pohodlie …

Ponuka správa a služby

Viete ako sa spravuje Váš majetok, Vaše SVB ?

Už niekoľko rokov sme vlastníkmi bytov a spoluvlastníkmi nebytových priestorov v obytných domoch, respektíve v našich panelákoch. Ale vieme ako sa starať a zveľaďovať svoj vlastný majetok? Vieme ako sa správne starať a spravovať svoj majetok? Vieme ako narábať so spoločným fondom opráv, alebo fondom prevádzky? Toto sú dôležité otázky, na ktoré môžeme hľadať spoločne odpoveď. V prvom prípade rozpíšeme spôsoby správy a ich dôsledky.

1. spôsob správy je spravovať si svoj majetok, respektíve panelák formou založenia Spoločenstva vlastníkov bytov, (ďalej už len SVB), kde si zvolí valné zhromaždenie vlastníkov predsedu, podpredsedu a radu. V tomto prípade sú na výkon správy dve varianty:

1. varianta je vykonávať si správu samostatne, respektíve tým niekoho v dome poveriť.

Alebo 2. varianta je poveriť tým mandatára, teda nejakú firmu, ktorá Vám tieto služby spojené so správou Vášho domu pomôže, teda Vám všetky služby zabezpečí na základe mandátnej zmluvy.

Pri variante 1., teda vlastnej správy riskujete kvalitu a hlavne teda, či osoba, ktorá tieto veci spravuje vo Vašom dome je zodpovedná a prečo? Nakoľko správa bytov je náročná, lebo obsahuje technickú, ekonomickú a právnu problematiku od vedenia účtovníctva, podávania daňových priznaní, podávania hlásení na sociálnu poisťovňu, tak i na daňový úrad, od objednávania opráv, údržby po objednávanie a sledovania harmonogramu odborných technických prehliadok, respektíve revízií, spracovania platieb, teda evidenčných listov až po sledovanie platieb a ich spracovania do koncoročného vyúčtovania. V prvom rade nemôžeme samozrejme zabúdať na sledovanie zákonov a vyhlášok, podľa ktorých sa musí SVB držať. Bez nich nespracujete ani koncoročné vyúčtovanie. Takže, ak to zhrniem, môže Vám toto zabezpečiť niekto v dome? Toto je skôr otázka na Vás, vlastníkov bytov, či takáto osoba je vo Vašom dome a hlavne, či je zodpovedná. Lebo pracuje s Vašimi peniazmi, zhodnocuje Váš majetok.

2. varianta je zaujímavá v tom, že na tieto služby poveríte mandatára mandátnou zmluvou, kde vymedzíte v zmluve všetky práva a povinnosti. Netreba zabudnúť na to, a toho aj odporúčame sa držať, a to: vždy si ponechať právo samosprávy SVB, kde spoločenstvo je naďalej správcom a mandatár je len poverený viesť a zabezpečovať agendu spojenú so správou. Čo to znamená v jednoduchom preklade? To znamená že SVB má kontrolu nad svojimi peniazmi a jedine SVB rozhoduje, kde ich peniaze a ich fond opráv pôjde, SVB rozhoduje o investíciách a opravách.

Potom jestvuje ďalšia forma správy – varianta 3 a to, že každý vlastník bytu a nebytových priestorov podpíše s firmou zaoberajúcou sa správou bytov zmluvu o výkone správy. V tomto prípade Vaše peniaze, fond opráv a všetky rozhodovacie procesy preberá na seba správca a teda, súkromná firma!

Vo variante 2 sme priniesli podobnú formu správy ale v čom je varianta 2 lepšia ako 3? Určite to už viete. Je to hlavne v tom, že rozhodujete o svojich peniazoch, fonde opráv, o investíciách a opravách len Vy – majitelia bytov a nebytových priestorov. Okrem toho, úroky v bankách a kontrola nad peniazmi je len VAŠA! Preto si treba uvedomiť, ako a kde dáte Vaše peniaze a správu Vášho majetku! Je dôležité rozmýšľať nad tým, kto Vás spravuje a akou formou, alebo akým zmluvným vzťahom. Chráňte si svoje peniaze a teda i váš majetok, aby sa zveľaďoval. Preto je dôležité veľmi dobre a dôkladne zhodnocovať svoj majetok a to napríklad zateplovaním, výmenou vchodových dverí, výmenou okien, pravidelnými odbornými technickými kontrolami atď… Okrem toho je dôležité hľadať všetky druhy a spôsoby šetrenia energií a teda i svojich vlastných peňazí, ako napríklad vlastné kúrenie, merače tepla, vyregulovanie sústav, zateplenie, atď… Všetky tieto problémy môžete prekonať správnou voľbou a výberom formy správy, kontrolou nad svojimi finančnými prostriedkami a právom rozhodovať!