text_uvod

 • Správa bytov, nebytových priestorov, budov, obchodných centier
 • Mandátne služby pre Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  (SVB)
 • Správa a prevádzka : tepelno-technických zariadení
  (kotolní, výmeníkových staníc …)
 • Správa a prevádzka : vzduchotechniky
 • Správa a prevádzka : chemické úpravy vody – bazénové technológie
 • Odborné prehliadky a skúšky – revízie
  (plyn, elektrika, bleskozvody, tlak, kontrola kotlov …)
 • Opravy, servis a údržba
  (plynoinštalácia, vodoinštalácia, kúrenárske práce, elektroinštalácia …)
 • Servis kotlov
 • Montáž meračov tepla ÚK
  (pomerové merače tepla)
 • Montáž prietokových meračov TÚV a SÚV
  (montáž vodomerov : teplá a studená voda)
 • Montáž a rekonštrukcie kotolní
  (projekt, realizácia)
 • Poradenstvo v oblasti energetiky
 • Poradenstvo v oblasti tepelného hospodárstva
 • Poradenstvo v oblasti správy bytov a budov
 • Poradenstvo pre SVB
 • Spracovanie vyúčtovania ÚK
 • Spracovanie účtovníctva a daňových priznaní pre SVB, FO a PO
 • Zabezpečíme Energetickú certifikáciu
 • Investície a rekonštrukcie